Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Evropska prestolnica kulture 2025
Nova Gorica & Gorica

Edinstven primer čezmejnega sobivanja v Evropi

Leta 2025 bosta Evropsko prestolnico kulture (EPK) gostili Slovenija in Nemčija, slovensko prestolnico kulture pa bosta skupaj zastopali dve Gorici, slovenska Nova Gorica in italijanska Gorica.

Nova Gorica je neločljivo povezana v urbano somestje z Gorico na drugi strani meje, v Italiji. Obe mesti povezujejo številne skupne zgodbe, skupaj si tudi prizadevata presegati ovire. Mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, bosta kot Evropska prestolnica kulture 2025 nastopali pod geslom GO! BORDERLESS. Prestižni naziv želita mesti udejanjiti skozi zgodbo, v kateri se spomini na preteklost in vizije za prihodnost prepletajo in ustvarjajo učinkovito kulturno strategijo, ki želi dolgoročno izboljšati kakovost življenja prebivalcev celotnega obmejnega območja.

Čeprav sta nosilki naziva mesti Nova Gorica in Gorica, vključeno območje EPK-ja zajema tudi Vipavsko dolino, dolino Soče, Goriška Brda, Trnovsko in Banjško planoto ter del Krasa, na drugi strani meje pa poleg Gorice zaobjema še ozemlje Goriške pokrajine.

Ker je rdeča nit EPK GO! 2025 sobivanje in sodelovanje med obema državama, še zlasti v območju obmejnega pasu, se obeta zanimiv, v prihodnost usmerjen in trajnostno naravnan program, ki nadgrajuje posebnosti in bogastvo edinstvenega čezmejnega območja. Epicenter dogajanja bo Trg Evrope, skupni trg dveh Goric, ki že od leta 2004 uspešno predstavlja sožitje dveh kultur na meji. Načrtovane aktivnosti si prizadevajo za revitalizacijo urbanega prostora, spoznavanje skupne dediščine čezmejnega prostora in pridobivanje znanja za ustvarjanje kulturne produkcije, ki ne pozna meja in je povezana z osnovnimi vrednotami evropske kulture. V letu 2025 se bo zvrstilo več kot 600 kulturnih dogodkov in bo izvedenih več kot 60 projektov.

Vse informacije o dogajanju so na voljo na: