Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Slovenia Green

Vključeni smo v zeleno shemo slovenskega turizma

Slovenija se je že pred leti zavezala, da bo razvijala zeleni in trajnostni turizem, ki bo prijazen naravnemu, kulturnemu in socialnemu okolju. Razvila je nacionalni program in certifikacijski sistem, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj, omogoča primerjavo z drugimi zelenimi destinacijami po svetu in hkrati dodaja nacionalni značaj, ki omogoča lažje pozicioniranje zelene Slovenije na globalnem zemljevidu.

Vse občine naše turistične destinacije so vključene v zeleni nacionalni program in so nosilke znaka Slovenia Green.

V Zeleno shemo slovenskega turizma se je leta 2015 prva vključila Mestna občina Nova Gorica in dobila srebrni znak, leta 2019 pa zlati znak – Slovenia Green Gold. Leta 2016 sta se v shemo skupaj vključili občini Ajdovščina in Vipava kot destinacija Vipavska dolina in pridobili srebrni znak. V letu 2019 je zlati znak pridobila občina Miren-Kostanjevica, v letu 2020 pa je zlati znak samostojno pridobila tudi občina Vipava. Občina Renče-Vogrsko je v letu 2021 pridobila bronasti znak. Z zlatim znakom nagrajene občine so uvrščene med top 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu.