Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Cerkve

Dragocena umetnostna dediščina

Tisoč let so arhitekti, kiparji in slikarji v številnih cerkvah na Vipavskem ustvarjali svojevrstno in sila raznoliko umetnostno dediščino, ki danes vabi k ogledu. Arheološke najdbe pričajo, da so cerkve v Vipavski dolini gradili že v 9. stoletju, večina prvotnih zgradb današnjih cerkva je nastala do 15. stoletja. Tudi kasneje, predvsem v 17. in 18. stoletju, je bilo postavljenih še nekaj cerkva, veliko pa so jih v teh dveh stoletjih povsem prenovili. V vsem tem času, od romanike in gotike pa do danes, so v cerkvah Vipavske doline nastajale dragocene likovne umetnine. Posebej med slikarskimi deli najdemo nekaj izjemnih stvaritev, ki sodijo v vrh sakralne umetnosti na slovenskem.

Bazilika na Sveti Gori

Mogočna bazilika velikega romarskega središčna na Sveti Gori je dragocen kulturnozgodovinski spomenik. Na mestu, kjer je že v 14. stoletju stala cerkev in kjer naj bi se leta 1539 Marija prikazala pastirici Urški Ferligoj, je bila kmalu za tem zgrajena romarska cerkev. Iz tega obdobja sta ohranjena poznogotski kip Matere božje z Jezusom in slovita podoba svetogorske Kraljice, delo beneškega slikarja. Bazilika je bila v 1. svetovni vojni povsem porušena, sedanja stavba bazilike je bila v neobaročnem stilu zgrajena v letih od 1924 do 1928. Poleg slovitih podob Marije obiskovalca navdušijo tudi izrezljan strop, križev pot, vitraji in prepoznaven visok zvonik z mogočnimi zvonovi. 

Informacije: TIC Nova Gorica in www.svetagora.si

Marijina romarska cerkev v Logu

Velika romarska Marijina cerkev v Logu, ob cesti med Vipavo in Ajdovščino, je v zapisih prvič omenjena že leta 1320. Prvotna srednjeveška stavba je bila večkrat prezidana, do današnjega obsega s tremi ladjami je bila razširjena v 18. stoletju. Freske na stenah in oboku prezbiterija je v sredini 19. stoletja naslikal Franz Kurz plemeniti Goldenstein. Velik marmorni oltar je nastal v dveh fazah, dokončno ga je oblikoval beneški kipar Geraldoni. Slika Marije z Jezusom iz leta 1861 je delo Mihaela Stroja. Cerkev se ponaša tudi z odličnimi orglami, zato v cerkvi občasno prirejajo tudi koncerte.

Informacije in vodeni ogledi: TIC Vipava

Cerkev sv. Štefana v Vipavi

Zanimivo zasnovana stavba vipavske cerkve je bila prvotno postavljena v sredini 15. stoletja, že v naslednjem stoletju pa so jo povsem prenovili. Do sredine 18. stoletja je bila cerkev podaljšana, v tem obdobju je dobila tudi svoj značilni zvonik, ki ga ima še danes. Cerkev slovi po izjemno lepih freskah. Obok prezbiterija je v letih 1737 in 1738 poslikal znani kranjski slikar Franc Jelovšek, stene pa je v letih 1876 in 1877 poslikal Janez Wolf. Cerkev krasijo tudi klasicistični oltar iz belega marmorja, delo goriškega kiparja Giambattiste Zipperla, ter slike različnih avtorjev iz 18. in 19. stoletja.

Informacije in vodeni ogledi: TIC Vipava

Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju

Vinogradniška vas Vrhpolje je v obdobju gospodarskega razcveta ob koncu 19. stoletja dobila povsem novo cerkev. S starejše cerkve sv. Križa, ki je še danes ohranjena, so takrat prenesli tudi posvetitev sv. Primožu in Felicijanu. V obdobju nastanka je bila cerkev velik gradbeni podvig za župnijo in celotno škofijo. Veliko pozornost javnosti je cerkev v Vrhpolju ponovno dobila leta 2013, ko je bila popolnoma prenovljena. Pater Marko Ivan Rupnik je v cerkvi postavil veličasten mozaik. Umetnina z nizanjem svetopisemskih prizorov ustvarja izjemen umetniški in sakralni ambient, ki privablja številne obiskovalce.

Informacije in vodeni ogledi: TIC Vipava

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Ajdovščini

Cerkev, ki je verjetno že od pozne antične dobe stala na mestu opuščenega rimskega pokopališča, je v zapisih prvič omenjena leta 1507. Ko so jo v sredini 18. stoletja prezidali, ji je novo podobo vdahnil tudi sloviti kranjski slikar Anton Cebej, rojen v Šturjah, delu današnje Ajdovščine na levem bregu Hublja. Okrog leta 1769 je Cebej na stropu naslikal tri freske, nato pa še križev pot, ki je njegovo največje delo v tej cerkvi. Umetnina, ki spada med najstarejše in najbolj znane baročne križeve pote v Sloveniji, je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja skrbno restavrirana. 

Informacije in vodeni ogledi: TIC Ajdovščina

Cerkev sv. Petra v Dobravljah

Pod vasjo Dobravlje stoji cerkev Sv. Petra, na zunaj tipična gotska stavba, ki v notranjosti hrani pravi mali muzej baročnega slikarja Antona Cebeja. Ob vstopu v cerkev preseneti pogled na bogat baročni oltar s Cebejevimi poslikavami. Za marmornim oltarjem je Anton Cebej naslikal oltarno arhitekturo in tako scensko obogatil prezbiterij. Poleg zelo lepe stropne poslikave sta izjemno zanimivi tudi dve Cebejevi oltarni sliki, posebej slika sv. Janeza in Pavla, na kateri je upodobljena tudi prva veduta Vipavske doline s pogledom na Vipavski Križ.

Informacije in vodeni ogledi: TIC Ajdovščina

Cerkev Kristusa Odrešenika – konkatedrala v Novi Gorici

Sodobno zasnovana župnijska cerkev Kristusa Odrešenika v Novi Gorici je bila dograjena leta 1982 po načrtih arhitekta Franca Kvaternika. Križev pot in več kot pet metrov visoko skulpturo Kristusa Odrešenika je v sodobnem ekspresionističnem slogu ustvaril kipar Stane Jarm, ki je obenem avtor plastike Božje matere z detetom v stranski kapeli. Leta 2004 je cerkev postala prva konkatedrala v Sloveniji, torej enakopravna cerkev glavni cerkvi v škofiji.  

Informacije: TIC Nova Gorica