Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Reke

Čiste vode Vipavske doline in slovita Soča

Voda je eno največjih bogastev Vipavske doline. V reko Vipavo, po kateri je dolina dobila svoje ime, se stekajo številni potoki, ki izvirajo pod pobočji visokih kraških planot in tudi vipavskih gričev. V Vipavski dolini ima skorajda vsaka vas svoj izvir čiste vode. Zares čiste, saj večinoma priteka iz globin neposeljenih, skorajda prvinskih planot. V dolini so vode cenjene in skrbno varovane pred onesnaženjem. Posebej zaščiteni so vsi glavni izviri, ki so zaradi svojih posebnosti pomembne naravne znamenitosti. Manjši potoki pa ustvarjajo prijazno, skorajda idilično podobo vipavskega podeželja.

Tam, kjer se Vipavska dolina odpira v Goriško ravnico in se nad Solkanom dviga Sabotin, zadnji hrib Dinarskega sveta, se komajda opazno srečata dve porečji. Iz osrčja Julijskih Alp v ravnico priteče smaragdna Soča, za mnoge ena najlepših rek v Evropi. Reka Vipava se v Sočo izlije nekaj kilometrov nizvodno, pri Sovodnjah v Italiji. Območje, ki ga zarisujeta reki, preden svojo vodo združita v eni strugi, danes poznamo kot čezmejno Goriško.