Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Vojaška pokopališča 1. svetovne vojne

Kraljevina Italija, ki ji je po koncu 1. svetovne vojne pripadlo ozemlje, na katerem je potekala soška fronta, je večino takratnih manjših grobišč prekopala in posmrtne ostanke odpeljala v kostnice na Oslavje, v Sredipolje in v Kobarid. V Vipavski dolini so ohranjena vojaška pokopališča iz 1. svetovne vojne, kjer počivajo vojaki različnih narodnosti. Pokopališči v Solkanu in v Črničah sta poleg ostalih obeležij vzdolž soške fronte vpisani na Unescov poskusni seznam. V resnici je v Vipavski dolini pokopanih vojakov še veliko več kot je obeležij.

V zaledju soške fronte je delovalo več bolnišnic, kamor so se z bojišč zatekali ranjeni vojaki. Ena izmed njih je bila tudi v Renčah, kjer je danes na ogled muzej sanitete z nekateri originalni predmeti. Večja bolnišnica je stala pod vasjo Osek, kjer si je ob vojaškem pokopališču moč ogledati spominsko obeležje s fotografijami.

Vojaška pokopališča so danes, stoletje po koncu 1. svetovne vojne, kraj spomina in pietete. Celotna dediščina soške fronte in njenega zaledja pa je povezana v Pot miru od Alp do Jadrana, ki spominja na vse, ki so trpeli v času 1. svetovne vojne, in opominja, zakaj se vojne ne smejo več dogajati.