Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Prva svetovna vojna

Mir z drugačne perspektive

Čudovita spokojnost podeželja in občutek brezmejne svobode, skorajda neopazna državna meja, mir … Današnje razkošje ni bilo zmeraj tako samoumevno. Neštete vojne so zaznamovale ta svet. Eno največjih ran je tukajšnjemu ljudstvu in naravi zadala 1. svetovna vojna z uničujočo soško fronto. Sledi, številne in krute, so še danes vidne marsikje.

S sodobnimi vrednotami spreminjamo perspektive. Po sledeh bolečih ran so danes speljane poti miru, muzeji in pomniki širijo vrednote strpnosti in sožitja.