Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Vinarski muzej Vipava

V lepo obnovljenem stranskem krilu baročnega dvorca Lanthieri v Vipavi je urejen edinstven muzej, posvečen bogati zgodovini vinarstva v Vipavski dolini.

Danes vemo, da so Rimljani v prvih stoletjih našega štetja odločilno vplivali na takratni razvoj vinarske kulture, čeprav je bila vinska trta v Vipavski dolini razširjena že pred njihovim prihodom. Domači izobraženci so v 19. stoletju omogočili velik korak v razvoju vinogradništva in kletarjenja. Matija Vertovec je s knjigo Vinoreja slovenskim bralcem približal naprednejša znanja o vinarstvu, Rihard Dolenc pa je s pomočjo bogatih posestnikov ustanovil prvo kmetijsko šolo na Slapu pri Vipavi. Z obnovo vinogradov po škodi, ki jo je ob koncu 19. stoletja povzročila trtna uš, so vinogradniki postavili temelje razvoja v dvajsetem stoletju.

Vinarski muzej Vipava predstavlja zgodovinski razvoj tehnoloških postopkov predelave grozdja.  Del muzeja je namenjen trsničarstvu, ki se v Vipavski dolini uspešno razvija že od začetka dvajsetega stoletja.

Informacije in vodeni ogledi: TIC Vipava
Ogled je možen po dogovoru.