Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Muzejska zbirka Ajdovščina

Na območju današnjega starega jedra mesta Ajdovščina je v času Rimljanov, v prvih stoletjih našega štetja stala cestna postaja Fluvio Frigido, ki je dobila ime po mrzlih vodah (Fluvius Frigidus). Rimljani so jo kasneje obzidali in spremenili v vojaški tabor, imenovan Castra. V muzejski zbirki Ajdovščina je na ogled stalna arheološka razstava Goriškega muzeja Fluvio frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, na kateri je predstavljena poselitev Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. V stavbi muzeja je na ogled tudi stalna razstava fosilov ajdovskega zbiratelja in ljubiteljskega geologa Stanislava Bačarja. Zbirko sestavlja okoli 1200 fosilov iz vse Slovenije, med katerimi so tudi zelo redki primerki, nekateri tudi takšni, ki so bili na našem območju najdeni prvič na svetu.

Informacije
Goriški muzej
Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica

T: +386 (0)5 335 98 11 
W: www.goriskimuzej.si/stalne-zbirke/zbirka-ajdovscina

Lokacija
Prešernova ulica 24
5270 Ajdovščina

Urnik
sobota, nedelja: 13.00–18.00