Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Tabor nad Črničami

Tabor leži na griču nad Črničami na prostoru nekdanjega prazgodovinskega gradišča. V preteklosti je bil strateškega pomena, saj je njegova naravna oblika omogočala nadzor in opazovanje vzhodnega in zahodnega dela Vipavske doline ter zelo učinkovito samoobrambo pred sovražnikovimi napadi. Že Rimljani so imeli na tem griču opazovalno in signalno točko. Na terasah pod njim so našli ostanke rimskodobne poselitve, pa tudi rimsko ali zgodnjesrednjeveško grobišče. Z namenom obrambe pred Turki je bilo srednjeveškemu naselju leta 1413 dodano obzidje. Znotraj obzidja se je razvila vasica s kapelo. Taborski kompleks je bil zaradi prenehanja turških vpadov in habsburško-beneških vojn opuščen v 17. stoletju. Od nekdanjih dveh obrambnih stolpov je ohranjen severovzhodni, od dveh utrjenih vhodov je ohranjen le severni. Pomembno vlogo je Tabor odigral tudi v bojih med Beneško republiko in Habsburžani ter med prvo in drugo svetovno vojno.

Informacije: TIC Ajdovščina