Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Rimska utrdba Ad Pirum

Na najvišji točki (858 m) rimske ceste, ki je vodila iz Ogleja (Aquileia) čez Hrušico v Ljubljano (Emona), kjer je bila prej poštna postaja in tudi stražna postojanka, so v drugi polovici 3. stoletja Rimljani zgradili utrdbo Ad Pirum. Kot del obrambnega sistema na vzhodu cesarstva je imela utrdba ključni položaj, saj je varovala glavno prometno povezavo med Balkanom in Italijo. Arheološke najdbe iz tega časa, predvsem iz 4. stoletja, pričajo o močni poselitvi. Najverjetneje je bila tu stalna vojaška posadka.

Na osnovi izsledkov arheoloških raziskav je bila izdelana video rekonstrukcija trdnjave Ad Pirum.

Utrdba je bila verjetno opuščena okrog leta 400. Promet čez Hrušico se je nadaljeval še vsaj dvesto let in morda ni nikoli povsem usahnil, zagotovo pa je stara rimska prometnica ponovno oživela v poznem srednjem veku. Od 17. stoletja do dograditve železnice Ljubljana–Trst sredi 19. stoletja je po njej potekala redna poštna zveza med Gorico in Ljubljano. Stavba sedanjega gostišča Stara pošta na Hrušici je bila v tem času poštna postaja, pozneje pa lovska koča goriške grofovske družine Lanthieri.

V neposredni bližini stare poštne stavbe, ki je slovenski kulturni spomenik, so lepo vidni ohranjeni ostanki obzidja in stolpov rimske utrdbe Ad Pirum. V Gostilni Stara pošta pa je na ogled arheološka zbirka predmetov, izkopanih na območju nekdaj pomembne cestne postojanke.

Informacije: Gostilna Stara pošta, +386 (0)31 624 390; TIC Ajdovščina