Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Vinski hrami

Del izjemno bogate kulture vinogradništva in vinarstva v Vipavski dolini so tudi značilni vinski hrami. Arhitekturno dovršen prostor za shranjevanje vina je bil vselej ponos vsake domačije. Tradicionalni hrami so zgrajeni iz kamna in imajo obočne, "velbane" stropne konstrukcije. Običajno so zgrajeni pod zemljo, nad njimi pa je pogosto urejen poseben prostor za predelavo grozdja, imenovan "faladur". V skromnejših domačijah so kleti manjše, a nič manj skrbno pozidane. V tako zgrajenih vinskih hramih so vse leto ravno pravšnji pogoji za hrambo žlahtnih vin. Sodobne kleti sledijo tradicionalnemu izročilu, četudi niso vedno zgrajene zgolj iz kamna.