Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Osmice

Tradicionalno povabilo na kmetijo

Osmice so lokalna posebnost, ki vsako leto v Vipavsko dolino privabi več obiskovalcev. Ta tradicionalna oblika prodaje vina in drugih pridelkov je neke vrste začasen vinotoč. Poleg svojega vina kmetje na osmicah ponudijo tudi tradicionalne domače jedi, ob večerih pa se tam pogosto razlega tudi glasba. Priljubljene osmice so odprte deset dni, kmetje jih običajno odprejo dvakrat letno.

Pisni viri poročajo, da je pravica do osmic nastala v šestnajstem stoletju, v času nemškega cesarja Karla Velikega. K nam je prišla z odlokom cesarice Marije Terezije v osemnajstem stoletju. S tem odlokom so vinogradniki dobili dovoljenje, da so lahko osem dni v letu prodajali svoje vino kar doma, v vinotočih pod vejo, kot so takrat slikovito poimenovali ta način prodaje. Tradicija osmic se je v Vipavski dolini ohranila do danes.

Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem

Okušanje mladega vina in lokalnih dobrot

Drugačna doživetja