Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Slovenia Green

Vključeni smo v zeleno shemo slovenskega turizma

Slovenija se je že pred leti zavezala, da bo razvijala zeleni in trajnostni turizem, ki bo prijazen naravnemu, kulturnemu in socialnemu okolju. Razvila je nacionalni program in certifikacijski sistem, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj, omogoča primerjavo z drugimi zelenimi destinacijami po svetu in hkrati dodaja nacionalni značaj, ki omogoča lažje pozicioniranje zelene Slovenije na globalnem zemljevidu.

Vse občine naše turistične destinacije so vključene v zeleni nacionalni program in so nosilke znaka Slovenia Green. V Zeleno shemo slovenskega turizma se je leta 2015 postopno vključevalo pet občin naše destinacije, najprej Mestna občina Nova Gorica, nato občine Ajdovščina, Vipava in Miren-Kostanjevica ter nazadnje občina Renče-Vogrsko. Mestna občina Nova Gorica, občina Ajdovščina in občina Vipava so nosilke srebrnega znaka Slovena Green, občina Miren-Kostanjevica je nosilka zlatega znaka, občina Renče-Vogrsko pa bronastega znaka Slovenia Green.