Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Reke in izviri

Čiste vode Vipavske doline

Voda je eno največjih bogastev Vipavske doline. V reko Vipavo, po kateri je dolina dobila svoje ime, se stekajo številni potoki, ki izvirajo pod pobočji visokih kraških planot in tudi vipavskih gričev. V Vipavski dolini ima skorajda vsaka vas svoj izvir čiste vode. Zares čiste, saj večinoma priteka iz globin neposeljenih, skorajda prvinskih planot. V dolini so vode cenjene in skrbno varovane pred onesnaženjem. Posebej zaščiteni so vsi glavni izviri, ki so zaradi svojih posebnosti pomembne naravne znamenitosti. Manjši potoki pa ustvarjajo prijazno, skorajda idilično podobo vipavskega podeželja.

Reka Vipava

Izvir reke Vipave je naravna znamenitost in redka posebnost. V Vipavi, pod strmim pobočjem Nanosa, privre reka na plano v več izvirih in se v obliki obrnjene delte steka v svojo strugo. Take oblike izvira v Evropi ne srečamo nikjer drugje. Majhno mestece Vipava je povsem prepredeno s kraškimi izviri in strugami, čez katere so zgrajeni številni mostovi. Vipave se je zato prijelo ime slovenske Benetke. Že kmalu po tem, ko se vode vseh izvirov zlijejo v eno strugo, se v Vipavo zlijeta potoka Močilnik in hudourniška Bela, v bližini Ajdovščine pa še sloviti Hubelj, ki v strugo Vipave ob večjih padavinah prispeva velike količine vode. Največji pritok v spodnjem toku reke Vipave je potok Branica, ki se nateka s kraških obronkov. Pri Mirnu Vipava zapusti Slovenijo in se v Italiji kmalu za tem zlije v reko Sočo. Kljub mnogim hudourniškim pritokom je Vipava počasna reka, ki v spodnjem toku lenobno ustvarja številne izredno lepe zavoje. Ob reki so v preteklosti delovali številni mlini. Najlepši še ohranjen je mlin Pekel v bližini Dornberka.
Poseben sloves ima reka Vipava med ribiči, saj v njenih čistih vodah živijo številne vrste rib. Ob dostopnih bregovih reke, pogosto poraščenimi z vrbami, so številne poti, ki privlačijo sprehajalce, pohodnike in kolesarje.

Informacije

Reka Hubelj

Hubelj, ki izvira pod skalnim previsom nad Ajdovščino, je razposajena reka. Ko nekaj dni zapored dežuje, iz dveh podzemnih jam privrejo ogromne količine vode. Ob izviru Hublja takrat vse bobni in voda prši na vse strani. Izjemen prizor privlači veliko obiskovalcev. V zgornjem toku ima Hubelj tudi zelo slikovito strugo, na nekaterih delih stisnjeno v sotesko, s številnimi skalami in rečnimi tolmuni. Ob strugi je speljan del zanimive naravoslovne učne poti, po kateri se iz mesta lahko sprehodimo do izvira. Hubelj se le nekaj kilometrov niže, na polju pod Ajdovščino, zlije v reko Vipavo.
Voda Hublja je odlična, zato je že več kot sto let njegov izvir največji vir pitne vode v Vipavski dolini. Moč Hublja pa so izkoriščali že davno prej. Zaradi velikega pretoka vode se je ob reki že v 16. stoletju začela razvijati industrija. Najbolj zanimivi pričevalci industrijske dediščine so obnovljene ostaline fužin v bližini izvira Hublja. 

Informacije
TIC Ajdovščina, T: +386 5 365 91 40, ajdovscina@vipavskadolina.si

Kraški posebneži

Kjer se srečajo kamnine različnih geoloških svetov, na stiku visokih planot in nižine Vipavske doline, so nastali zelo samosvoji izviri. Poleg kraških izvirov Vipave in Hublja je verjetno najbolj zanimiv občasni kraški izvir Lijaka, ki je večji del leta suh, nato pa ob padavinah preseneti z zelo velikim pretokom vode. Nad izvirom Lijaka je znano vzletišče za prosto letenje z jadralnimi padali in zmaji.

Prava kraška lepotica je soteska Bela, ki razmejuje Nanoško in Trnovsko planoto. Hudourniški potok Bela je v zgornjem toku ustvaril čudovite tolmune. Visoke stene nad slikovitim potokom so danes priljubljeno plezališče.

V Vipavski dolini najdemo včasih izvire tudi tam, kjer jih res ne bi pričakovali. Eden takih krajev je Erzelj, ki se na gričih visoko nad dolino ponaša s številnimi majhnimi, nepresahljivimi in za vas dragocenimi izviri. Mimo izvirov je danes speljana zanimiva pohodniška pot.