Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Fosili

Kjer je danes Vipavska dolina, je bilo v terciarni dobi morje. Na obronkih doline in po Vipavskih gričih zato prevladujejo terciarne sedimentne kamnine, fliš, peščenjaki in apnenci. Na višje ležečih planotah prevladujejo starejše kamnine, povsod pa je veliko fosilov, ki pričajo o življenju pred mnogimi milijoni let. Na fosile lahko naletite kjerkoli, v dolini in na visokih planotah. Najlepše okamenele korale in školjke, nekatere prvič najdene na naših tleh, ter številne posebnosti, kot je denimo okameneli del zoba morskega psa, hrani edinstvena zbirka fosilov Stanislava Bačarja, ki je na ogled v muzeju v Ajdovščini.