Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Ajdovščini

Cerkev, ki je verjetno že od pozne antične dobe stala na mestu opuščenega rimskega pokopališča, je v zapisih prvič omenjena leta 1507. Ko so jo v sredini 18. stoletja prezidali, ji je novo podobo vdahnil tudi sloviti kranjski slikar Anton Cebej, rojen v Šturjah, delu današnje Ajdovščine na levem bregu Hublja. Okrog leta 1769 je Cebej na stropu naslikal tri freske, nato pa še križev pot, ki je njegovo največje delo v tej cerkvi. Umetnina, ki spada med najstarejše in najbolj znane baročne križeve pote v Sloveniji, je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja skrbno restavrirana. 

Informacije: TIC Ajdovščina

loader image gif