Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Rimska utrdba Castra

Ajdovščina je eno najbolje raziskanih rimskih območij v Vipavski dolini. Najbrž tudi zato, ker je med vsemi slovenskimi kraji, ki so jih naseljevali Rimljani, le še v Ajdovščini ohranjeno skoraj povsem strnjeno rimskodobno obzidje s štirinajstimi stolpi.

Ko so Rimljani v prvih stoletjih pred našim štetjem ustanovili pomembno središče Oglej (Aquileia) in skozi Vipavsko dolino zgradili cesto v smeri Razdrtega proti Emoni, je na mestu današnje Ajdovščine nastala poštna in tovorna postaja, imenovana mansio Fluvio Frigido (pri Mrzli reki, tj. Hublju). Kasneje, v 1. stoletju našega štetja, so proti Emoni zgradili novo cesto, ki je vodila čez Col in Hrušico (Ad Pirum). V drugi polovici 3. in na začetku 4. stoletja so v okviru gradnje obrambnega sistema vzhodnih meja ob postaji Fluvio Frigido zgradili novo trdnjavo – Castra, pomembno vojaško središče s stalno vojaško posadko in poveljstvom.

V bližini Castre, na ravnici med Ajdovščino in Vipavo, je leta 394 potekala znamenita bitka med uzurpatorjem Evgenijem in cesarjem Teodozijem, ki je z zmago krščanskega Teodozija nad poganskim nasprotnikom utrla pot krščanstvu, da je postalo državna vera.

V odločilnem trenutku bitke je menda, tako je zapisal antični pesnik Klavdijan, zapihala orkanska burja, ki je obračala izstreljene puščice Evgenijeve vojske in tako odločilno pripomogla k Teodozijevi zmagi.

Ajdovščina se je dolga stoletja razvijala izključno znotraj utrjenega tabora. Castra je bila naseljena do zgodnjega 5. stoletja. Na njenih ruševinah so si staroselci v 6. in 7. stoletju uredili preprosta bivališča. V 9. stoletju so Vipavsko dolino dokončno naselili Slovani.

Legenda pravi, da so Slovani, ko so uzrli mogočne razvaline Castre, njeno gradnjo pripisali velikanom s človeško podobo, Ajdom. Od tod današnje ime Ajdovščina.

Ob nedavni celoviti prenovi mestnega jedra Ajdovščine so arheologi odkrili, da je na območju Lavričevega trga nekoč stal kompleks vojaškega poveljništva – principij. Njegovi ostanki so danes predstavljeni v štirih odprtih prezentacijskih poljih, katerih pohodni nivo je nižji od nivoja trga. Polja ponazarjajo glavno poveljstvo utrdbe, sestavljeno iz več prostorov.

Lepo ohranjeno rimsko obzidje z nekaj stolpi, ostanki rimskih term in arheološke najdbe, ki jih hrani Muzejska zbirka Ajdovščina, vabijo k ogledu. Priporočen je ogled z lokalnim vodnikom, ki predstavi življenje v tej mogočni rimski utrdbi.

Poišči navdih

Spoznaj bisere Vipavske doline in Goriške.
Razišči skrivnostne kraje in zgodbe, odkrij rajsko lepa doživetja.