Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Vasi

V Vipavski dolini so naravne danosti in skromnost njenih prebivalcev izoblikovale značilen tip gradnje vasi. Sestavljene so iz ene ali več gruč hiš, zidanih v nizih, ki tvorijo različno široke uličice. Kjer se ulice stikajo, so razširjene v različno velike trge. Največji trg, zbirno mesto in središče vaškega utripa, je običajno ob vaški cerkvi. Kljub majhnosti in skromnosti gradnje imajo vipavske vasi mestu podoben vzorec pozidave. 

Hiše so grajene iz domačega kamna, olepšane s skrbno obdelanimi kamnitimi okvirji vrat in oken. Tako kot so celotna naselja postavljena z namenom čim boljše zaščite pred burjo, so tudi posamezne domačije zgrajene zelo preudarno. Pročelja so obrnjena proti jugu, dvorišča so pogosto zaprta z visokimi zidovi. Vhodi v zaprta dvorišča, portali ali "kalone", so natančno izdelani, pogosto okrašeni in predstavljajo najlepše arhitekturne elemente v vipavskih vaseh.

Vasi so postavljene na manj rodovitnih obrobjih plodnih zemljišč in so, z namenom varčevanja plodne zemlje, zelo strnjene. Strnjena gradnja je imela še eno funkcijo. Stavbe je varovala pred burjo, močnim vetrom, ki v sunkih lahko preseže hitrost 200 km/h. Vipavske vasi so pogosto zgrajene ob vodnih izvirih, rekah in potokih ter ob starih prometnih poteh.