Top doživetja
Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Pohodniška pot

Gozdna učna pot Panovec

Izbirate lahko med krajšo in daljšo različico poti, krajša pot je primerna tudi za gibalno ovirane.

Izhodišče: parkirišče pri Gozdarski hiši, Vipavska cesta 57, 5000 Nova Gorica

Pot je opremljena z veliko informacijsko tablo ter 35 poučnimi točkami, od tega jih je 20 postavljenih na krajši različici. Na poti se boste seznanili s številnimi vrstami dreves, ki so del gozda Panovec, ki se nahaja v neposredni bližini Nove Gorice. Njegova celotna površina znaša 350 hektarjev. Z botaničnega vidika je zanimiv zaradi velikega števila drevesnih vrst (okrog 100), tudi tujerodnih, ki so bile v preteklosti sistematično vnesene v gozd. Simbol gozdne učne poti je bodika, ki je v Sloveniji zavarovana že od leta 1922. Ta grmovnico prepoznamo po živordečih plodovih in trnovih nazobčanih temnozelenih listih. Tudi živalski svet Panovca je precej pester. Med pticami prevladujejo ptice pevke. Pomembno mesto imajo dvoživke, tu živi tudi laška žaba, ki je zaradi ogroženosti zakonsko zaščitena. Med sprehodom po gozdni učni poti se boste seznanili tudi z geološko podlago, eocenskim flišem, ki ga gradijo plasti laporja, skrilaste gline in peščenjakov. Posebna zanimivost je most, ki vodi preko zamočvirjenega terena, pot ima urejen tudi piknik prostor in večje počivališče. 

Podatki

Težavnost: lažja
Dolžina: 1 km (krajša) / 1,8 km (daljša)
Trajanje: 1–2 h
Min. višina: 90 m
Max. višina: 140 m