Informacije Tema meseca Vreme Dogodki
Top doživetja
x

Zelena destinacija

Vipavska dolina sledi načelom zelenega turizma

Slovenija se je že pred leti zavezala, da bo razvijala zeleni in trajnostni turizem, ki bo prijazen naravnemu, kulturnemu in socialnemu okolju. Razvila je sistem, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj, omogoča primerjavo z drugimi zelenimi destinacijami po svetu in hkrati dodaja nacionalni značaj, ki omogoča lažje pozicioniranje zelene Slovenije na globalnem zemljevidu.

Leta 2016 sta se občini Ajdovščina in Vipava kot destinacija Vipavska dolina skupaj vključili v Zeleno shemo slovenskega turizma, leto prej pa se je vanjo že vključila Mestna občina Nova Gorica. Turistična destinacija Vipavska dolina je bila za svoja prizadevanja na področju trajnosti ocenjena s srebrnim znakom SLOVENIA GREEN DESTINATION. Z enakim znakom je bila ocenjena tudi destinacija Nova Gorica.

Zelena dolina v mnogih pogledih

Vipavska dolina obiskovalce očara s svojo neokrnjeno naravo in pristnim življenjskim slogom. To sta pomembni vrednoti tukajšnjih ljudi, ki že dolga leta odločilno vplivata na razvoj. Zato je Vipavska dolina danes pristna, zelena in prijazna.

Domačini sistematično in vztrajno skrbijo za naravno okolje. Ne le na zaščitenih območjih, ki nosijo znak Natura 2000, na vsakem koraku lahko zaznamo, da je okolje čisto, kakovost pitne vode pa zelo visoka. Enako skrb namenjajo tudi kmetijskim površinam, ki so zaščitene pred pozidavo. Dolina tako ohranja tudi svojo tradicionalno podobo.

Poleg neokrnjene narave Vipavska dolina turistom ponuja tudi zelen življenjski slog. Na številnih kmetijah lahko v Vipavski dolini najdete izdelke iz ekološke in sonaravne pridelave. Posebej izstopajo vina, ki so v celoti pridelana po biodinamičnih načelih. Napredne kmetije imajo jasen cilj: vse pridelati na povsem naraven način.

Vipavska dolina je zelena in zavezala se je, da bo taka tudi ostala.